Aktualności

Spotkanie konsultacyjne dotyczące utworzenia połączenia kolejowego Krakowa z Olkuszem.

16.09.2021
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym utworzenia połączenia kolejowego Krakowa z Olkuszem. 17 września 2021 r.

Pełna informacja [pdf]

Planowany remont DK94 w Olkuszu

21.06.2021
Od 28 czerwca do połowy października 2021 r. będą trwały prace remontowe na dwóch wiaduktach nad torami kolejowymi PKP w Olkuszu. W związku z koniecznością wykonania tego remontu zmieniona zostanie organizacja ruchu, zarówno w ciągu drogi krajowej nr 94, jak i na ulicach miasta. Planowane prace będą wymagały zamknięcia naprzemiennie: najpierw wiaduktu w kierunku Krakowa na jeden miesiąc, a następnie w kierunku Bytomia na dwa miesiące...

Pełna informacja

Zaproszenie do złożenia oferty.

16.04.2021
Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 130 000 euro „Zakup wraz z dostawą mieszanki dolomitowej do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu olkuskiego w 2021 roku”..

Zaproszenie do złożenia oferty PDF Zaproszenie do złożenia oferty DOC Wzór umowy PDF Wzór umowy DOCNowy numer konta bankowego od 16.11.2020 !

Numer konta bankowego na który należy dokonywać wpłat z tytułu:
- opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- opłaty za reklamę,
- opłaty roczne,
- opłaty za korzystanie z przystanków,
- opłaty za przejazdy pojazdów nienormatywnych
03 1090 1665 0000 0001 4685 4474
Santander Bank Polska SA

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka

Petycja Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Michałówka w sprawie budowy chodnika.

Treść petycji [pdf]
Odpowiedź na petycję [pdf]


Ważna informacja dla mieszkańców Powiatu Olkuskiego

09.07.2021
Zarząd Drogowy w Olkuszu uprzejmie informuje, że aktualnie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, realizowane są następujące zadania:

Zadania [pdf]
Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty na usługę o wartości poniżej 30 000 euro opracowania dokumentacji projektowych dla zadań pn.: Część 1. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1095K w Kolbarku – dokumentacja”; Część 2. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1104K w Kwaśniowie Dolnym – dokumentacja”..

Dokumenty do pobrania

Zaproszenie do złożenia oferty.

Zaproszenie do złożenia oferty o wartości poniżej 30000 euro opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa dwóch zatok autobusowych przy ulicy Kolejowej" wraz z załącznikami.

Dokumenty do pobraniaPetycja z dnia 16.12.2019r.

Petycja mieszkańców Klucz w sprawie podwyższenia bezpieczeństwa na drodze powiatowej nr 1095K na odcinku Klucze Centrum - Jaroszowiec. Odpowiedź Zarządu Drogowego w Olkuszu na petycję mieszkańców Klucz...

Petycja wraz z odpowiedzią [pdf]

Koronawirus COVID-19 - zarządzenie

Organizacja pracy w związku z zagrożeniem koronowirusem.

Informacja - zajęcie pasa drogowego

08.07.2019
Wniosek o wydanie zezwolenia, wraz z niezbędnymi załącznikami powinien być złożony najpóźniej na 14 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego.

Deklaracja Dostępności

18.12.2020
Zarzad Drogowy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych....

Pobierz Informację

Klauzula informacyjna

20.09.2019
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...

Pobierz Informację

Co takiego robimy?

Przeczytaj i dowiedz się czym się zajmuje Zarząd Drogowy w Powiecie Olkuskim

352,604 km

Łączna ilość dróg na terenie Powiatu Olkuskiego

13

Tyle mostów znajduje się na terenie Powiatu Olkuskiego

7:00 - 15:00

Godziny otwarcia Zarządu Drogowego od poniedziałku do piątku